Татнет йолдызлары

"Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе ?и??чел?рен б?л?кл?? тантанасы

2012 елны? 18 нче маенда 12.00 с?гатьт? "Татмедиа" агентлыгыны? брифинглар залында Татарстан Республикасы Массак?л?м м?гъл?мат чаралары медиафорумы кысаларында "Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесене? ?и??чел?рен б?л?кл?? тантанасы узачак. 

"Татнет йолдызлары" интернет-проектлар б?йгесе Матбугат ??м массак?л?м коммуникациял?р буенча республика агентлыгы тарафыннан 2003 елдан бирле ?тк?релеп кил?. Конкурс ел саен Интернет челт?рене? татар сегментында аеруча зур ???миятк? ия булган, Татарстан Республикасы д??л?т телл?ренд? (татарча ??м/яис? рус теленд?) яис? Татарстан Республикасына багышлап башка телл?рд? ясалган м?гъл?мати ресурсларны барлау максатыннан ?тк?рел?.

Конкурс ел саен "Татнет"ны? и? алдынгы интернет-ресурсларын ачыклый, аларны? к?бесе ме?л?г?н кулланучылар ?чен татар ??м рус телл?ренд? м?гъл?мат алу ??м аралашу урыны буллып тора. Б?йгед? ел саен 200-250 сайт катнашып кил?.

Тугызынчы б?йгед? барлыгы 220 Интернет-сайт катнашты. Бу б?йгег? гаризалар Казахстан, Украина ??м Кыргызстаннан,  Татарстан, Башкортстан ??м Чувашия республикаларыннан, Оренбург, Чил?бе, Т?м?н, Киров, Саратов ??м Самара ?лк?л?ренн?н, М?ск??, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург ш???рл?ренн?н, башка регионнар ??м ш???рл?рд?н килг?н иде.

Б?йгене? ?и??чел?ре дип бу конкурста 41 сайт танылды. Б?йгед? ?и?еп чыккан сайт т?з? осталары арасында Татарстан Республикасы гына т?гел, ? Казахстан Республикасы, Свердловск, Самара, Киров ??м Новосибирск ?лк?л?ре осталары да бар.