Татнет йолдызлары

Б?йгег? гаризалар кабул ит?не? беренче к?ненд? 7 гариза алынды

"Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе башланып кит?не? беренче к?ненд? ?к 7 гариза кабул ителде. Катнашырга тел?г?н сайтлар барысы да яхшы итеп эш?нг?нн?р, эчт?лекле ??м б?йге Нигезл?м?се шартларына туры кил?л?р. Аларны? алтысы рус теленд?, берсе татар теленд? ясалган ??м т?б?нд?ге номинациял?рд? катнашырга тел?к белдерг?нн?р:

  • Предпринимательство,
  • Общественная деятельность,
  • Татарский мир и Татарстан,
  • Краеведение, туризм, спорт и здоровый образ жизни,
  • Культура и искусство, история (2 сайт),
  • Гамм?ви м?гъл?мат чаралары.

?леге ??м башка катнашучылар бел?н якын арада сез д? таныша алачаксыз!

Б?йгед? катнаша башлаганнарга ??м ?ле катнашачак сайтларга у?ышлар тел?п калабыз!