Татнет йолдызлары

Катнашучылар саны


Б?йгег? килг?н гаризалар саны: 220

Катнашучылар битен? к?ч?

Гариза тапшыру

Видеогалерея

"Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесен? гаризалар кабул ит? ачылды!

Б?ген, 18 нче июль к?нне, "Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе старт ала. http://tatar.su адресы буенча б?йгене? я?а сайтына кереп Сез б?йге турында тулырак м?гъл?мат ала ??м аны? нигезл?м?се бел?н таныша, б?йгед? катнашу ?чен гариза тапшыра аласыз.

"Татнет йолдызлары" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе быел тугызынчы тапкыр ?тк?рел?. Дим?к, б?йгене? беренче зур юбилеена да озак вакыт калмады, диг?н с?з бу. ?леге у?айдан б?йгед? к?п кен? ?зг?решл?р ??м я?артулар булды.

RSS-материал