Татнет йолдызлары

Еш бирел? торган сораулар

?г?р бу б?лекк? ?ст?рлек м?гъл?матыгыз булса, аны безг? х?б?р итегез.

«Татнет йолдызлары» интернет-проектлар б?йгесе нид?н гыйбар?т?

«Татнет йолдызлары» интернет-проектлар б?йгесе Интернет челт?ренд? татар м?гъл?мати тир?леген формалаштыруны ??м татар тематикасын яктыртучы сайтларга ярд?м ит?не максат итеп куя.

Н?рс? ул «Татнет»?

«Татнет» т?шенч?сен билгел??д? бернич? фикер бар:

  1. «Рунет» т?шенч?се аналогиясенд? - татар тематикасы бел?н б?йле барлык сайтлар (татар милли-м?д?ни автономиял?ре, и?тимагый оешмалар, Татарстан ??м татарлар турында м?гъл?матлар урнаштырып баручы гамм?ви м?гъл?мат чаралары ??м я?алыклар тасмалары, н?шриятлар, яшьл?р клублары, ??в?ск?рл?р ясаган сайтлар) ?ыелмасы.
  2. Татар теленд? ясалган сайтлар ?ыелмасы.
  3. Татарстан Республикасына кагылышы булган барлык сайтлар.
  4. «Татнет»ны т?б?нд?ге формула буенча ?йтеп була дип санау: Интернет + (Татарлар + Татар теле + Татарстан) = Татнет

Б?л?кл?р кемн?рг? бирел??

??р номинацияд? б?л?кл?р Жюри ?и??че дип тапкан (1, 2 ??м 3 урын алган) сайтларга бирел?.

Б?йгед? кемн?р катнаша ала?

Б?йгед? аны? шартларын кан?гатьл?ндерг?н сайтны? ху?асы, авторы яис? а?а турыдан-туры кагылышы булган кеше яис? оешма катнаша ала. Моны? ?чен электрон почта адресы булу сорала. Гаризаны сайт авторы я ху?асы тапшырмаган очракта, ?леге сайт б?йгед? аларны? р?хс?те бел?н ген? катнаша ала.

Б?йгед? нинди сайтлар катнаша алмый?

Б?йгед? милл?тара ызгыш, порнографик ??м эротик эчт?лекле, кешел?рне т?б?нсет? ??м мыскыллау очраклары булган сайтлар, дини тоталитар секталар сайтлары ?.б. шундый ?хлакый канунарны ?т?м?г?н сайтлар катнаша алмый.

Гариза тапшырганнан со? алга таба нишл?рг??

Гариза тапшырганнан со?, бернич? к?н д?вамында ул Оешытру комитеты тарафыннан карап чыгылачак. Б?йгене? барлык шартларын да кан?гатьл?ндерг?н очракта, ул р?сми сайтта Катнашучылар исемлегенд? урын алачак.

Б?йгег? н?ти??л?р кайчан ясала?

Б?йгед? ?и??чел?рне б?л?кл?? тантанасы ноябрь аенда ?т?ч?к. Тантананы? т?г?л датасы б?йгег? н?ти??л?р ясалганнан со? сайтта х?б?р ител?ч?к.